Udruga LOGOS

Puni naziv i adresa:
LOGOS – Hrvatska udruga za logoterapiju
Nova Cesta 48
10000 Zagreb

OIB:19420245165

IBAN: HR0723400091110584531
Godišnja članarina iznosi 100,00 kn

 

Osnovni ciljevi Udruge LOGOS:
  • upoznavanje javnosti s osnovnim  postavkama logoterapije prema načelima njezinog utemeljitelja Viktora E. Frankla
  • skrb za očuvanje logoterapije u njezinom izvornom obliku
  • edukacija budućih logoterapeuta
  • izdavanje časopisa, knjiga i publikacija
  • održavanje simpozija, kongresa, radionica i predavanja

 

Radna tijela Udruge LOGOS:
Predsjednica: dr.sc. Cvijeta Pahljina
Dopredsjednica: Barbara Pahljina
Tajnica: Marija Tomečak
Kontakt: pitanja uz članstvo i rad Udruge LOGOS, možete uputiti na e-mail: tajnistvo@logoterapija.com
Blagajnica: Aleksandra Zoe Krušelj
Nadzorni odbor: Sergije Dražić, Josip Biočić, Andrej Grbeša
Kontakt: sva pitanja vezana uz rad Udruge LOGOS, kao i vaše primjedbe, pohvale i prijedloge, možete uputiti na e-mail: logos@logoterapija.com

 

Dokumenti i akti Udruge LOGOS
Statut Udruge LOGOS
Etički kodeks Udruge LOGOS