Udruga LOGOS

Puni naziv i adresa:

LOGOS – Hrvatska udruga za logoterapiju
Susedgradski vidikovec 17
10090 Zagreb

OIB:19420245165
IBAN: HR0723400091110584531

Osnovni ciljevi Udruge LOGOS:

  • upoznavanje javnosti s osnovnim  postavkama logoterapije prema načelima njezinog utemeljitelja Viktora E. Frankla
  • skrb za očuvanje logoterapije u njezinom izvornom obliku
  • edukacija budućih logoterapeuta
  • izdavanje časopisa, knjiga i publikacija
  • održavanje simpozija, kongresa, radionica i predavanja

Radna tijela Udruge LOGOS:

Predsjednica Udruge: Barbara Pahljina

Dopredsjednica Udruge: Alma Rovis Brandić

Tajnica Udruge: Mirjana Anđić

Blagajnica Udruge: Aleksandra Zoe Krušelj

Članovi Nadzornog odbora: Sergije Dražić (preds.), Matija Vojvodić, Marina Ivanda

Članovi Izvršnog odbora: predsjednica, dopredsjednica, tajnica i blagajnica – po svojim funkcijama te članovi iz pojedinih generacija u sastavu: Darko Beljan, Jasmina Hamer, Romel Krajačić, Marija Tomečak, Ana Kralj, Sanja Pavičić Maslać, Martina Hranj, Kristina Ana Mudrinić

Savjetodavno tijelo : Barbara Pahljina, Ana Sarić, Ksenija Vatavuk Margetić, Tanja Kuprešak, Alma Rovis Brandić

Sud časti: Romel Krajačić, Tanja Kuprešak, Ana Sarić, Barbara Pahljina, Ksenija Vatavuk Margetić

Predstavnica u SPUH-u: Barbara Pahljina

Predstavnica za Komoru psihoterapeuta: Barbara Pahljina

Zapisničar i osoba za praćenje natječaja: Marija Tomečak

Predstavnici Udruge za Savez: Barbara Pahljina, Miro Međugorac

Popis članova Udruge Logos dostavljamo na zahtjev.

Kontakt: sva pitanja vezana uz rad Udruge LOGOS, kao i vaše primjedbe, pohvale i prijedloge, možete uputiti na e-mail: logos@logoterapija.com

Dokumenti i akti Udruge LOGOS

Statut Udruge LOGOS
Etički kodeks Udruge LOGOS