LOGOS HRVATSKA

Udruga LOGOS – utemeljitelj logoterapije u Hrvatskoj i Sloveniji

Udruga LOGOS osnovana je s ciljem promicanja logoterapije u Hrvatskoj i Sloveniji. Idejni začetnik ovog sveobuhvatnog projekta je dr. Cvijeta Pahljina, psihijtar i logoterapeut, koja je prva donijela Logoterapiju u svoju rodnu Hrvatsku, nakon 30 godina radnog iskustva kao liječnik i psihijatar u Sloveniji i po završetku logoterapijske edukacije kod prof. dr. Elisabeth Lukas u Beču. To je za Hrvatsku i Sloveniju vrlo važno, jer je Viktor Frankl smatrao Elisabeth Lukas svojom najkompetetnijom učenicom za vjerno prenošenje izvornog znanja i iskustva iz područja logoterapije i egzistencijalne analize. Udruga LOGOS ima podršku prof. dr. Elisabeth Lukas i Viktor Frankl Instituta iz Beča, kao izvornog i autentičnog promicatelja rada i edukacije novih generacija logoterapeuta. Autentičnost Udruge LOGOS Franklovom naučavanju potvrdio je i dr. Aleksander Batthyany, predsjednik Viktor Frankl Instituta u Beču.

‘Ovo je potvrda da je LOGOS- Hrvatska udruga za logoterapiju (s predsjednicom dr.med Cvijetom Pahljina) prijateljska institucija Viktor Frankl Instituta. Naše dvije institucije bile su usko povezane kroz prošle godine (od osnutka Logosa – Hrvatske udruga za logoterapiju) uz brojne razmjene studenata, učitelja, pohađanje kongresa i konferencija. Naša je suradnja uvijek bila, i nastavlja biti, znak profesionalne i osobne suradnje i prijateljstva. U duhu najljepših želja vašem utemeljiteljskom radu u Hrvatskoj i Sloveniji, radujemo se našoj bliskoj suradnji.’

Edukacijski certifikat - VFI
Priznanje Udruge Logos - VFI

Djelatnosti udruge LOGOS

  • EDUKACIJA – dr. Pahljina pokrenula je edukaciju logoterapije u Sloveniji 2010. godine, a od 2012. u Hrvatskoj.  Kroz edukaciju je do sada prošlo oko 500 ljudi – za osobne ili profesionalne potrebe. U specifičnom načinu rada edukanti i voditeljica dijele svoja iskustva i otkrivaju smisao trenutka i njegovo značenje iz perspektive egzistencije i transcendencije. Osobni i profesionalni rast su urodili brojnim plodovima.
  • PROJEKTI – od samog početka svi članovi potaknuti su na praktičnu primjenu logoterapije u području svoje struke.
  • HUMANITARNE AKCIJE
  • VOLONTIRANJE – u bolnici u Bistri, zatvoru, staračkim domovima, dječjim domovima i sl.
  • ČASOPIS Logosfera – izlazi od 2014. godine, prati rad udruge i primjenu logoterapije u raznim područjima rada i brige za mentalno zdravlje, pokrenute projekte, humanitarne akcije, druženja i najrazličitije kreativne načine primjene logoterapije u životu.
  • Prvi simpozij logoterapije organizirali smo 2014. godine
  • KONGRES LOGOTERAPIJE – organizira se svake godine, u suradnji s Hrvatskim psihijatrijskim društvom (HPD) od 2015. i Klinikom za psihijatriju Vrapče.
  • STUDIJSKA PUTOVANJA – u Beč gdje smo mogli čuti predavanja i osobno razgovarati s prof. dr. Elisabeth Lukas, posjetiti Viktor Frankl Centar i Institut, posebno nas je razveselio osobni susret sa suprugom Viktora Frankla -njegovom voljenom Elly.

Studijsko putovanje u Beč

Logoterapija

Utemeljitelj logoterapije, psihijatar Viktor Emil Frankl, rođen je u Beču 1905. godine. U holokaustu ratnih stradanja izgubio je članove svoje obitelji, a iskustvo patnje ojačalo ga je u uvjerenju kako je smisao života jači od svega. Stvorio je sustav logoterapije koja se bavi smislom postojanja i terapeutskom tehnikom pronalaženja toga smisla, a teoriju je sažeo u tri pojma: slobodna volja, volja za smislom i smisao života.
Glavni uzrok mnogih bolesti današnjice Flankl vidi u pomanjkanju svrhe i smisla života, što uzrokuje duševni nemir besciljnosti, besmisla i praznine (noogene neuroze). Logoterapija naučava kako u životu postoji objektivni i opći smisao koji vraća ljudima vjeru u život i budi smisao za odgovornost. Budući da je čovjek slobodno i odgovorno biće, Frankl ne priznaje nikakav determinizam koji bi upravljao njegovom sudbinom. Čovjek je kovač svoje sreće i sposoban je otkrivati vrednote života, u čemu ga vodi savjest koja je njegov ‘organ smisla’. Frankl se obilno služi mišljenjima, spoznajama i otkrićima drugih autora, a njegova psihološka i filozofska razmatranja vrlo su zanimljiva i rado se čitaju. On ne zataškava suprotnosti među pojedinim psihološkim pravcima i psihoterapijskim metodama. Poštuje druge pravce, slobodno iznosi zamjerke i kritičke primjedbe i ne prihvaća isključivosti. Dobro je pripravljen ne samo u filozofiji i medicini, nego i u drugim granama prirodnih i društvenih znanosti – u etici i psihijatriji, terapiji i psihologiji. Iz njegovih knjiga, članaka i predavanja zrače nepokolebljivi otpimizam i nada. Logoterapija stoga nije samo tehnika; ona je i umijeće kojim se uspješno pomaže ljudima u pronalaženju smisla.

dr. Cvijeta Pahljina s prof. dr. Elisabeth Lukas