Kalendar predavanja

Edukanti generacije G u Lovranu

 

U priloženoj tablici nalazi se kalendar nadolazećih predavanja i događaja.

Datum
Generacija
Semestar
Termin
Petak 15.01.2021.
Subota 16.01.2021.
G
III.
2. termin
Petak 12.02.2021.
Subota 13.02.2021.
G
III.
3. termin
Petak 12.03.2021.
Subota 13.03.2021.
G
III.
4. termin
Petak 23.04.2021.
Subota 24.04.2021.
Nedjelja 25.04.2021.
G
III.
Završetak III. semestra:
Praktikum, Seminar, Ispit
Petak 23.04.2021.
Subota 24.04.2021.
G
IV.
1. termin
Petak 05.02.2021.
Subota 06.02.2021.
F
Supervizija
1. termin
Petak 05.03.2021.
Subota 06.03.2021.
F
Supervizija
2. termin
Petak 09.04.2021.
Subota 10.04.2021.
F
Supervizija
3. termin
Petak 07.05.2021.
Subota 08.05.2021.
F
Supervizija
4. termin
Petak 11.06.2021.
Subota 12.06.2021.
Nedjelja 13.06.2021.
F
Supervizija
Praktikum