HCLEA

U suradnji s Udrugom LOGOS, osnovan je Hrvatski centar za logoterapiju i egzistencijalnu analizu koji je otpočeo svoj rad u siječnju 2021. godine. Svrha osnivanja HCLEA-e je provođenje edukacije iz logoterapije i egzistencijalne analize prema Viktoru E. Franklu, pod stručnim vodstvom dr. Cvijete Pahljine, psihijatrice i logoterapeutkinje. Nakon dugogodišnjeg radnog iskustva, kao liječnik i psihijatar, te završene edukacije iz logoterapije i egzistencijalne analize kod prof. dr. Elisabeth Lukas u Beču, dr. Cvijeta Pahljina je prva donijela logoterapiju na hrvatsko tlo, gdje od 2012. godine prenosi svoje bogato iskustvo i znanje osposobljavajući buduće logoterapeute prema kurikulumu prof. dr. Elisabeth Lukas, koju je Viktor E. Frankl smatrao najkompetentnijom učenicom za vjerno prenošenje izvornog znanja i iskustva iz područja logoterapije i egzistencijalne analize.

Za više informacija o edukaciji na području logoterapije posjetite stranicu centra HCLEA.