HCLEA

U suradnji s Udrugom LOGOS, osnovan je Hrvatski centar za logoterapiju i egzistencijalnu analizu koji je otpočeo svoj rad u siječnju 2021. godine. Svrha osnivanja HCLEA-e je provođenje edukacije iz logoterapije i egzistencijalne analize prema učenju Viktora E. Frankla.

Za više informacija o edukaciji na području logoterapije i egzistencijalne analize posjetite stranicu centra HCLEA.