Edukacija

EDUKACIJA IZ LOGOTERAPIJE

Od 01. veljače 2021. godine edukaciju na području logoterapije preuzima Hrvatski centar za logoterapiju i egzistencijalnu analizu – HCLEA.

Udruga LOGOS nastavlja svoj rad na području širenja Logoterapije i njezine primjene u svakodnevnom životu. Sve informacije o edukaciji za budućeg logoterapeuta možete dobiti na web stranici  Centra HCLEA