Volja za smisao

Nasuprot Freudovoj psihoanalizi (koja govori o volji za užitkom) i Adlerovoj individualnoj psihologiji (volja za moć), Logoterapija ističe volju za smisao. Nastojanje da se u životu pronađe smisao jest primarna motivacijska snaga u čovjeku. (TS)