Tragična trijada

(Tragični trias)
Ovim pojmom u LT označavamo tri najteže egzistencijalne zagonetke: patnju, krivnju i smrt. (TS)