Tertium datur

Svoju tjelesnu dimenziju čovjek prima od roditelja. Psihička dimenzija također potječe od roditelja, ali nju djelomično kreira i kasniji odgoj, društvene norme, tradicija… Čovjekova duhovna dimenzija ne potječe od roditelja. Roditelji nam je nisu u mogućnosti dati, niti su u mogućnosti na nju kasnije utjecati. Prilikom začeća događa se misterij nastanka duše za koji je zaslužan netko treći. Čovjek kao duhovna osoba nije stvoren od čovjeka. Zato kažemo da je čovjek biće s nebeskim i zemaljskim korijenima, a izrazom Tertium datur označavamo tvorca naše duhovne komponente. Međutim, valja imati na umu da – na području logoterapije – ”duhovno” nema u prvom redu religiozno značenje, nego se odnosi na specifično ljudsku dimenziju. (TS) vidi -> Slika čovjeka