Stupovi logoterapije

Logoterapija počiva na tri međusobno povezana stupa: filozofiji, antropologiji i psihologiji. Čovjekova slobodna volja je područje antropologije, volja za smisao područje je psihologije, a smisao života je filozofsko područje.
Ili, drugim riječima:
1. Slobodna volja (antropološka slika čovjeka)
2. Volja za smisao (osnov za psihoterapiju)
3. Smisao života (filozofska slika svijeta) (TS)