Promjena životnog stava

Određeni stavovi i očekivanja mogu biti prepreka ispunjenju smisla. Mogu otuđiti osobu od smislenih potencijala u njenom životu, te tako naglašavati neurotske poremećeje, ili ih čak stvarati ponavljanjem loših odluka i obrazaca ponašanja. Vrlo je važno naglasiti da terapeut mora zadržavati svoje vlastite vrijednosne okvire ili percepciju smisla. Štoviše, terapeut vodi klijenta prepoznavanju vlastitih nerealističnih i kontraproduktivnih stavova i  prema razvijanju novih pogleda koji bi mogli biti bolja baza za ispunjen život. Logoterapeuti često koriste sokratovski dijalog kao metodu razgovora. Specifičnim pitanjima želi dovesti u svijest  da je moguće naći smisao u vlastitom životu i da imamo slobodu  ispuniti taj smisao. (Alexander Batthyany – http://www.viktorfrankl.org/e/logotherapy.html)

Promjena životnog stava sastoji se od:

  • osvješćivanja vrijednosti
  • osvješćivanja vlastite slobode
  • sposobnosti za sustvaranje svijeta
  • preuzimanje odgovornosti
  • hrabrost biti ono što jesam
  • razvijati spremnost i sposobnost za ljubav prema drugome i prema postojanju
  • zahvalnost za ono što nam je darovano i nedokučivo

Uz pravi stav, neizbježna patnja se pretvara u herojsko i pobjedničko postignuće. Zato život ne gubi smisao do posljednjeg daha. Život ne gubi smisao čak ni kroz smrt. Jer smisao se ne sastoji u čuvanju nečega za budućnost, nego u pohranjivanju u prošlost. Tako je prošlost pojedinca dio njegovog života u kome se nadrasta prolaznost i postiže vječnost. (AS)