Noopsihički antagonizam

Urođene ili stečene reakcije psihe su instinktivne, nagonima vođene, automatske i uvjetovane. Odluke duhovne dimenzije su slobodne. Tako može nastati fenomen koji je specifično ljudski (jer je jedino kod čovjeka zamjetljiv) i nazivamo ga noopsihički antagonizam. Naime, psiha može čovjeka (na)voditi u određenom smjeru, a čovjekov duh svjesno i hotimično kreće drugim smjerom. Ovaj fenomen još se naziva i prkosna moć duha ili moć duha unatoč svemu, za koju dr. Elisabeth Lukas kaže da je to naša ljudska legitimacija. (TS)