Autotranscendencija

A. je specifična ljudska osobina nadrastanja samoga sebe – kad čovjek nije preokupiran vlastitim egom.
A. je duhovna kategorija i vrlo je važna za čovjekovo zdravlje. Zdrave osobe su sposobne preusmjeriti pažnju od sebe prema nečemu što im je u tom trenutku namijenjeno kao zadaća. Vrlo je važno razvijati ovu sposobnost nadrastanja samoga sebe. Čovjek je biće koje ne živi samo za sebe. Tko se prepusti brizi, ljubavi, trudu za nekoga ili nešto, prerasta samoga sebe. Čovjek je biće koje živi za nekoga ili za nešto. Važno je postavljati si pitanja: komu ili čemu služim?
Ako nema autotranscendencije, čovjek služi samome sebi, međutim time ne postiže sreću niti  može ostvariti samoga sebe. Sporedni efekt autotranscendencije je samoostvarenje.

(KM)