Antropologija

Antropologija (od grč. ἄνθρωπος = čovjek i λόγος = nauka) je, najkraće rečeno, nauka o čovjeku. Antropologija proučava čovjeka i njegove pretke u vremenu i prostoru, a u odnosu prema životnom okruženju, društvenim odnosima, kulturi, religiji, etici, ontologiji i drugim vidicima. Antropologija promatra čovjeka kao cjelinu koja uključuje jedinstvo tjelesne, psihičke i duhovne dimenzije.

Crkveni oci počeli su razvijati teološku antropologiju, pa je s tog vidika možemo definirati kao nauk o čovjeku u odnosu prema postanku, naravi i sudbini ljudskih bića.

Još jedna zanimljivost uz promišljanje grčkog pojma ανθρωπός jest ta, da je čovjek biće koje gleda (motri) prema gore – an(a)-tra-op(s). U tom smislu, čovjek bi bio biće koje je uvijek usmjereno prema nečem višem i uzvišenijem.

(TS)