Abnegacija

Stav koji nastoji odbaciti vlastite želje i interese (stavlja ih u ‘drugi plan’) radi dobrobiti nekog drugoga ili radi neke vrijednosti i ideala. (TS)